1177 Vårdcentral Läkarmottagning 1177 Barnavårdscentralen Lille Skutt

Har du några frågor?

Distriktssköterskorna arbetar med olika bedömningar samt undersökningar och behandlingar.

Alla typer av sårvård samt suturtagning
Utprovning och beställning av inkontinenshjälpmedel
Utprovning av kompressionsstrumpor eller kompressionslindning vid underbensödem
Receptförskrivning av vissa läkemedel
Vaccinationer
Hjälp med injektioner och infusioner
Skötsel av olika katetrar
Kontakt med hemsjukvården/kommunsköterskorna
Telefonrådgivning och rådgivning via 1177
Sedvanligt mottagningsarbete
Distriktssköterskorna på vårdcenralen arbetar hälsofrämjande. Arbetet innefattar att bedöma behovet av och genomföra åtgärder för att tillförsäkra patienter god hälsa. Detta uppnås bland annat genom motiverande samtal.

Vi prioriterar våra listade patienter.