1177 Vårdcentral Läkarmottagning 1177 Barnavårdscentralen Lille Skutt

Har du några frågor?

Kurator erbjuder bedömningssamtal, stödjande samtal, mindfulness, stöd vid olika livskriser, relationsproblem och stresshantering.

Till kuratorn kan du kan söka själv eller via remiss. Behandlingen kan ske enskilt, tillsammans med närstående eller i grupp, exempelvis sömngrupper-stressgrupper. 

Vi prioriterar våra listade patienter.