1177 Vårdcentral Läkarmottagning 1177 Barnavårdscentralen Lille Skutt

Har du några frågor?

Du är välkommen att söka Psykolog vid psykiska besvär där det inte behövs vård inom psykiatrin.

Till psykologen behövs ingen remiss. Psykologen bedömer, föreslår åtgärder, behandlar och utvärderar. Psykologen i primärvården kan erbjuda korttidsterapi (max 10 gånger). Kontakten inleds med en bedömning av dina svårigheter och ställningstagande till behandling. Vanliga besvär är depression, ångest, utmattningssyndrom, stressrelaterade problem, dålig självkänsla, relationsproblem, sömnproblem, krisreaktioner eller sorg.

Psykolog och kurator erbjuder tillsammans gruppverksamhet för bland annat sömnsvårigheter och stressrelaterade problem.
Det kostar som ett vanligt besök och du kan gå på högkostnadsskyddet.

Vi prioriterar våra listade patienter.