1177 Vårdcentral Läkarmottagning 1177 Barnavårdscentralen Lille Skutt

Har du några frågor?

Läkarhuset Enköping Vårdcentral 

Särskilt anpassat omhändertagande för dig som skör äldre (över 75 år, fler än 5 läkemedel, social situation, svårigheter med förflyttning, upprepade kontakter med sjukvården, minnessvårigheter eller stor oro)
Äldremottagningen hjälper dig med planering av dina vårdbesök samtidigt som du får tillgång till hälsoinriktade insatser. Vi erbjuder dig ett hälsosamtal (kostnad 90 kr, gratis om du är över 85 år) då får du möjlighet att gå igenom din hälsa och hur du kan hantera hälsoproblem.

Besöket kommer ligga till grund för en gemensam planering av din fortsatta vård som kan innebära läkemedelsgenomgång, hjälp vid inkontinens, sjukgymnastkontakt, dietistkontakt, minnesutredning, kontakt med kommunen eller arbetsterapeut.

Din fasta vårdkontakt blir äldremottagningssköterska Åsa Berglind Garmenfjäll 
Din fasta läkarkontakt blir äldremottagningsläkare Camilla Nicander, specialist i allmänmedicin. 
Vår målsättning är att du och dina närstående ska få närhet, trygghet och en sammanhållen vård!