1177 Vårdcentral Läkarmottagning 1177 Barnavårdscentralen Lille Skutt

Nybliven förälder eller nyinflyttad

Välkomna till BVC Lille Skutt.

Att få barn innebär en stor förändring i livet. Vi följer ditt barns utveckling, ger dig råd och stöd i ditt föräldraskap. Du kan fråga oss om allt som rör barnet, från oro kring barnets hälsa till hur man kan förhålla sig till olika vardagsproblem. Om ni önskar lista ert/era barn hos oss kan ni antingen ringa tel: 0171-305 06 knappval 3 eller logga in via 1177 och göra ert val. Att lista sig via 1177 kan vara krångligt. Lyckas du inte, så ring istället!

Hälsobesök och föräldrastöd

BVC Lille Skutt ser fram emot att få förtroendet att följa er familj de första sex åren under barnets liv. Det är ni som tar ratten och vi som lyssnar och guidar er genom livets berg- och dalbanefärd.

Alla barn 0-6 år erbjuds barnhälsovård enligt ett nationellt program. Barnhälsovården är kostnadsfri. Vid varje besök sker hälsosamtal och utvecklingsbedömning. Vid besöken följs barnets tillväxt och du har tillfälle att ta upp egna frågor och funderingar om exempelvis amning, kost och sömn m.m. Utöver dessa kontakter kan du boka tid hos din BHV-sjuksköterska så ofta du behöver. Vid vissa besök erbjuds vaccinationer enligt det svenska vaccinationsprogrammet.

Föräldragrupper

Alla föräldrar med nyfödda barn erbjuds att delta i våra föräldragrupper. Där kan du träffa andra föräldrar, knyta nya kontakter och dela erfarenheter. Vi samtalar också kring andra ämnen som exempelvis mat och sömn.

Om ditt barn blir sjukt

På BVC träffar vi endast friska barn, detta för att sjuka barn inte ska vistas i BVC:s väntrum då det kan smitta andra barn och då framförallt de nyfödda. Om ditt barn är sjukt ger vi däremot gärna råd via telefon angående barnets sjukdom och hänvisar er vidare om behov finns. 

Var finns BVC Lille Skutt?

Vi finns på Linbanegatan 6, nedre botten med ingång på gaveln. Vi har egen ingång samt eget väntrum. Hos oss finns också "lugna rummet" med tillgång till micro där du i avskildhet kan amma och ge ditt barn mat. 

Vår dörr är öppen mellan kl. 8.00-15.30, övrig tid finns det en ringklocka.

Kontakta oss

Vi har öppet Måndag till Fredag
Telefon: 0171-305 06 knappval 3
Vi har inga speciella telefontider utan ringer upp så fort vi kan.

Användbara länkar