1177 Vårdcentral Läkarmottagning 1177 Barnavårdscentralen Lille Skutt

Du är välkommen att söka Psykolog vid psykiska besvär där det inte behövs vård inom psykiatrin.

Till psykologen behövs ingen remiss. Psykologen bedömer, föreslår åtgärder, behandlar och utvärderar. Psykologen i primärvården kan erbjuda korttidsterapi (max 10 gånger). Kontakten inleds med en bedömning av dina svårigheter och ställningstagande till behandling. Vanliga besvär är depression, ångest, utmattningssyndrom, stressrelaterade problem, dålig självkänsla, relationsproblem, sömnproblem, krisreaktioner eller sorg.


Det kostar som ett vanligt besök och du kan gå på högkostnadsskyddet.

Vi prioriterar våra listade patienter.

Kurator erbjuder bedömningssamtal, stödjande samtal, stöd vid olika livskriser, relationsproblem och stresshantering.

Till kuratorn kan du kan söka själv eller via remiss. 

Vi prioriterar våra listade patienter.

Har du några frågor?