1177 Vårdcentral Läkarmottagning 1177 Barnavårdscentralen Lille Skutt

Hos oss arbetar läkare som är specialist i allmänmedicin samt ST läkare som utbildar sig till specialist i allmänmedicin. Läkarna ansvarar för vårdinsatser, rehabilitering och förebyggande insatser i primärvården genom utredning och bedömning av dina besvär samt informerar dig om vilka behandlingsmöjligheter som finns.

Läkare arbetar i team med övrig personal för att just du ska få bästa möjliga vård. Hälsofrämjande aspekter är viktiga och lyfts vid de flesta läkarbesök.

Läkare gör hembesök om du har stora svårigheter att komma till vårdcentralen.

Vårdcentralen utbildar nästa generations sjukvårdspersonal, utbildningen av läkarstudenter är en viktig uppgift för läkargruppen.