1177 Vårdcentral Läkarmottagning 1177 Barnavårdscentralen Lille Skutt

Har du några frågor?

Vårt ansikte utåt och därmed den personal du lättast kommer i kontakt med när du kommer till vårdcentralen.

Våra vårdadministratörer arbetar i receptionen, skriver journalanteckningar och utför annan vårddokumentation, sköter posthanteringen samt kassaarbetet. De servar annan personal på mottagningen och hanterar rekvisitioner/telefonkontakt mellan vårdinstanser och försäkringsbolag.