1177 Vårdcentral Läkarmottagning 1177 Barnavårdscentralen Lille Skutt

Har du några frågor?

Att främja hälsa och förebygga ohälsa är grunden i alla sjuksköterskors arbete.

Våra sjuksköterskor jobbar framför allt med bedömningar, rådgivning och mottagningsbesök. Detta sker via telefon och via 1177 samt på mottagningen.

För dessa besök gäller patientavgifter enligt Region Uppsalas taxa.