1177 Vårdcentral Läkarmottagning 1177 Barnavårdscentralen Lille Skutt

Har du några frågor?

Vår dietist arbetar 2 dagar i veckan med utredning, behandling och uppföljning av näringsproblem.

En dietist är en specialist på mat- och näringslära.
Folkhälsa och friskvård är ett annat viktigt arbetsområde för dietister. Ökade kunskaper om hur våra matvanor påverkar vår hälsa har lett till ett växande intresse och behov av rådgivning om kost och sjukdomar.

Det finns inget remisskrav, men det kan vara bra att vara utredd av läkare vid tex allergier, plötsliga viktförändringar och magproblem.

Kostbehandling vid vanliga diagnoser/tillstånd:

Övervikt/fetma hos barn och vuxna

Hjärt-kärl sjukdomar tex höga blodfetter

Diabetes typ 2 och pre-diabetes

IBS/känslig tarm

Undervikt/undernäring

Kostråd under graviditet

Födoämnesallergier (efter fastställd diagnos)

Dålig tillväxt hos barn

Bedömning av näringsintag samt rådgivning för fullgott intag vid olika koster tex vegankost

FODMAP behandling vid IBS

Ohälsosamma matvanor

(enligt levnadsvaneformulärt)