1177 Vårdcentral Läkarmottagning 1177 Barnavårdscentralen Lille Skutt
Din lokala och personliga vårdcentral

Läkarhuset Enköping är en stabil mottagning med trygg förankring i staden ända sedan 1996. Vi har en läkarkår som har erfarenhet från både lasarettsvård och öppenvård. Vår personal är välutbildad inom specifika vårdområden, där samtliga har fast anställning. Hos oss utbildas framtidens vårdpersonal, läkare, sköterskor och sekreterare för att nämna några yrkesgrupper. Du som väljer att bli omhändertagen av oss på Läkarhuset kan räkna med kvalitetssäkrat arbete och stor patientomsorg. För oss är det empatiska förhållningssättet A och O oavsett vilken vård det rör sig om. Varje enskild patient ska känna sig trygg hos oss.

Vårdcentralen har ett vårdavtal med Region Uppsala, vilket innebär att vi tillämpar samma avgifter och remissvägar som inom den offentliga vården. Det gäller oavsett om du ska besöka vår barnavårdscentral ”Lille Skutt”, vaccineras eller kanske träffa en fysioterapeut. Vi ger akut besökstid till våra patienter samma dag din sköterska anser det finnas behov till detta. Vårt telefonsystem är datoriserat och du får rådgivning i tidsordning. Allt för att göra det tryggt och enkelt för dig som patient. Läkarhusets väl utvecklade samarbete med slutenvårdens specialister, kommunen och Försäkringskassan är andra trygghetsinslag. Det kan även vara bra att känna till att vi även gör hembesök om behov finns.

  • Vi finns i din närhet
  • Vårdcentral – Primärvård
  • Vår barnavårdscentral ”Lille Skutt”
  • Väl utvecklade samarbeten lokalt
  • Akuttid samma dag
  • Rådgivning på telefon