1177 Vårdcentral Läkarmottagning 1177 Barnavårdscentralen Lille Skutt

Har du några frågor?

Våra diabetessköterskor arbetar i team med en diabetesläkare.

Diabetessjuksköterska är specialistsjuksköterska som i grunden är sjuksköterska. Diabetessköterskan arbetar med avancerade bedömningar, vårdplanering, stöd till egenvård och uppföljning av patienter samt förskrivning av förbrukningsartiklar inom diabetesvård. I arbetet ingår även att leda och samordna vården samt hälsofrämjande insatser för patienter med diabetes.

Diabetes typ 1,

Insulin är ett hormon som behövs för att cellerna ska kunna ta upp socker från blodet. Vid typ 1-diabetes har kroppen slutat tillverka insulin och du får då för mycket socker i blodet. Typ-1 diabetes är en sjukdom du har hela livet, men det finns bra behandling att få.

Diabetes typ 2, 

Vid typ 2-diabetes har kroppen svårt att hålla sockerhalten i blodet tillräckligt låg. Vanliga symtom är bland annat trötthet och att du behöver kissa oftare. Symtomen kommer ofta långsamt och kan ibland vara svåra att märka. Du kan göra mycket själv för att sänka blodsockervärdet, men ibland behövs läkemedel.

Bra länkar:

1177 information https://www.1177.se/Uppsala-lan/sjukdomar--besvar/diabetes/

Diabetesförbundet https://www.diabetes.se/om-oss/foreningar/uppsala-lans-diabetesforening/

Vad händer i kroppen

Cellerna i kroppen behöver energi för att fungera. Cellerna får energi från socker som transporteras i blodet, framför allt i form av druvsocker. Druvsocker kallas även för glukos. För att cellerna ska kunna ta upp sockret behöver de hormonet insulin. Insulin bildas i bukspottkörteln i celler som kallas Langerhans öar eller beta-celler. Insulinet släpps ut i kroppen framför allt efter att du har ätit. Det blodsocker som inte tas upp av cellerna sparas i levern och i musklerna för att kunna användas senare. Det sparade blodsockret kallas glykogen.