1177 Vårdcentral Läkarmottagning 1177 Barnavårdscentralen Lille Skutt

Har du några frågor?

Vi hjälper dig att se möjligheter

Syftet med att träffa en rehab koordinator är att underlätta din rehabilitering för att du ska återfå din arbetsförmåga, alternativt undvika sjukskrivning.

Vår rehabiliteringskoordinator kan stödja dig i din sjukskrivning, rehabilitering och återgång i arbete samt kan vara ditt stöd i kontakter med din arbetsgivare, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och/eller kommunens socialtjänst. Insatsen sker i samverkan med din läkare och eventuellt andra i rehabiliteringsteamet. Samtliga har tystnadsplikt.